pátek 14. února 2014

Výprava „s kamarádem“

Výprava začínala v Ruprechtově, tato výprava byla vyjímečná tím, že si každý mohl vzít jakéhokoli kamaráda.
Prošli jsme lesem a došli k mnoha kládám, kde jsme měli první přestávku. Napili jsme se čaje a šlo se dál. První hra začala tak, že tři lidi dostali kolíček a museli jej připnout komukoli někam na batoh, bundu nebo kapuci. Kdo měl kolík na další přestávce, tak měl trestný bod. Po půl hodině cesty jsme se dostali zase ke kládám, ale větším. Tam jsme se vyfotili, dali si čaj a šli dál. Trestný bod měl Saša, Štěpán a poslední kolík se ztratil.
Pak jsme se dostali k velkému poli, kde jsme si zahráli první velkou hru. V té šlo o to , že byly tři týmy, které si mezi sebou kradli vlajky. Jmenovali se Rusko, Velká Británie a Německo. První bylo Německo. Druhá byla Velká Británie. Poslední Rusko.
Potom se šlo dlouho, až jsme došli do lesa plného liščích děr. Pak jsme si tam udělali oheň a uvařili jsme na něm polévku (královskou s mušličkami), byla výborná. Šli jsme dál do kopce a došli k lesu u Opatovic, sešli na cestu a došli ke kravínu. Šli polem k sídlišti a potom na konečnou k autobusáku, kde následoval pokřik a konec výpravy.

Fotky z výpravy na facebooku: ZDE
Zapsal Štěpa

čtvrtek 6. února 2014

Provázkův slib

Po oddílovce dne 6. 12. 2013 nadešel můj čas, čas složit slib. Ještě před slibem jsem šel na vigilii, což je normální, až na to, že můj slib nebyl na táboře. Na vigilii jsem probíral skautský zákon a samotný slib, jak tomu rozumím a jak to beru. Z vigilie jsem se vrátil na klubovnu kde jsem ještě v klidu přemýšlel o tom, co bylo probíráno na vigilii. Pak to začalo, vyjeli jsme autem na tajné místo mého slibu. V ten den sněžilo a večerní jízda ve vánici nám uspořádala nádhernou cestu. Když jsme dorazili na místo, věděl jsem, kde jsem a to mě potěšilo 2x tolik, byla to drysická skála. Šli jsme zasněženou cestou, než jsme dorazili ke skále, kde se konal slib. Po nějakém tom přemýšlení a čekání na povolení jít ke slibovému ohni jsme vyrazili a já byl šťastný. Rozestoupili jsme se kolem hranice a já byl opodál a čekal na to až budu moci přijít k ohni a složit slib, který zní:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
Po slibovém ohni jsme nasedli a jeli zpět na klubovnu, kde jsme přečkali do druhého dne a šli na výpravu.
Mě osobně dojal samotný slib a místo, kde se konal + to, že byl mimo tábor a není to tak časté.

Fotky ze slibu můžete vidět v naší galerii nebo na facebooku: ZDE

Zapsal: Provázek