neděle 19. prosince 2010

Vážení rodiče,

máme za sebou další rok činnosti a opět je čas ohlédnout se, ale především seznámit Vás s nejdůležitějšími událostmi, které v našem oddíle očekáváme.

Nejdůležitější je samozřejmě tábor, který proběhne v termínu 17. – 31. 8. Je možné, že se bude ještě o jeden, dva dny měnit. Tento termín je kratší, než bylo tradiční i umístění úplně na konci prázdnin je jiné, než v minulosti. Důvodů pro toto je několik, od světového jamboree ve Švédsku, důrazu na vzdělávání činovníků po zájmy ostatních oddílů. Dále platí, že účastnit se tábora je povinností každého skauta. Pokud by se Váš syn nemohl ze závažných důvodů zúčastnit, je potřeba to co nejdříve oznámit vůdci oddílu. Vzhledem k tomu, že se odchylujeme od tradičního termínu a Vy můžete dlouhodobě něco plánovat, budeme k absenci na táboře přistupovat benevolentněji, pokud nám to oznámíte do konce února. Předtáborová schůzka s rodiči, která nebude jenom o táboře, se uskuteční 22. 2. v 17:30 na klubovně. Účast doporučujeme především rodičům, jejichž synové s námi ještě netábořili.

Mezi další důležité akce bude patřit Svojsíkův závod na jaře, kde družiny změří síly s ostatními družinami v zemi a světové jamboree ve Švédsku, kterého se účastní čtyři naši členové. S termíny chystaných akcí Vás seznamujeme pravidelně na internetu. Prosíme, abyste na tato data brali ohled při plánování aktivit Vašeho syna. Připomínáme, že neúčast na akcích je třeba předem omluvit na www.skautivyskov.eu/eda.

Dále je potřeba zaplatit členský příspěvek na příští rok. Jeho výše byla stanovena na 620 Kč (310 Kč pro každého mladšího sourozence). Poplatek uhraďte v hotovosti na první oddílové schůzce v lednu. Můžete si domluvit i jiné termíny, ale poplatek musí být u nás do 12. 1.

Pokud se Vašemu synovi nepodařilo splnit ani za 4 měsíce nováčkovskou zkoušku, vezměte prosím na vědomí, že je nutné ji splnit do 31. 12. 2010 (to neplatí pro ty, kteří přišli například v říjnu). Se souvisejícími problémy mě kontaktujete.
Povinným vybavením na tábor je kompletní skautský kroj. Pokud chcete využít hromadné objednávky (a ušetřit tak na poštovném), nahlaste požadované součásti kroje Ondřeji Šperkovi do konce ledna. Upozorňujeme, že v Brně v současné době není žádná akreditovaná prodejna! (i když se tak tváří) Při nákupu na jiných místech dbejte na to, abyste koupili košili, která má za krkem visačku "Schválená krojová součást Junáka" a znak Junáka!

Přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2011.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Martin Pavlun
vůdce oddílu