úterý 24. prosince 2013

Třídenní výprava do Přerova

Klubovna, na které jsme spali vypadala dobře. Byla to dvoupatrová budova. První aktivita byla taková, že jsme se učili uvázat dobráček. Následně nás Ondra seznámil s oddílovou výzvou - kdo udělá nejvíce kliků. Všichni se hodně snažili. Pak byla večeře, když se všichni najedli, hráli jsme hru - měli jsme určovat do jakého oddílu patří činovníci střediska a co dělají za práci pro středisko. To byla dobrá hra. Následně jsme hráli foukací fotbal. Potom jsme měli uctívat velké létající špagetové monstrum. Pak jsme šli spát. Ráno byla rozcvička a snídaně. Poté nám dali foťák a měli jsme udělat fotky, které měly vystihovat 10 skautských zákonů. Fotky se moc povedly a teď nám visí na oddílové nástěnce v klubovně. Na oběd byly špagety. Pak jsme hráli hru, při níž jsme recitovali Máj. Následně jsme byli vysláni na místní naučnou stezku (Cesta do Pravěku), kde jsme běhali po stanovištích a plnili zadané úkoly. Celý oddíl jsme dohromady udělali 6276 kliků. Tahle výprava byla super.
Zapsal Mahony

neděle 3. listopadu 2013

Rajd v Polsku 2013

Ve dnech 12.9 až do 16.9 se  vyškovští skauti zúčastnili polského Rajdu (závodu), který byl na téma okupace Polska. První den byla dlouhá cesta do Wyszkówa , trvala 8hodin. Jeli jsme vlakem do Přerova a tam přestoupili  na vlak  do Varšavy. Zde na nás čekali wyszkówští skauti, kteří nám poslali krásný zlatý autobus. Poté jsme dojeli do polské školy, ve které jsme spali a byli nám vysvětleny pravidla Rajdu. Vstávali jsme kolem 8 hodin, s tím že v 10 hodin jsme měli být u kostela. Jak jsme vyšli ze školy, začalo brutálně pršet a tak jsme úplně zmokli. Když jsme dorazili k wyszkówskému kostelu, šli  jsme do malého muzea, kde nám  řekli  něco o okupaci Polska. A přišel náš první úkol, měli jsme najít v muzeu 3 věci, které tam nepatří, ale bohužel jsme našli jen jednu věc. A tak nám řekli, kam máme jít.  My jsme tam šli, ale  skoro všem lidem promokly boty. Poté následovalo dalších pár úkolů: malování polské skautské kotvy na zeď, až jsme se konečně dostali do lucianské školy, ve které jsme měli přespat, ale tam nám bylo sděleno, že škola je obsazena nacisty a po 2 hodinách odpočinku nám řekli, že se máme podřizovat němcům příklad (klanět se jim, nesmět zpívat atd.) a měli jsme se dostat na polský skautský komínek (sezení skautů, zpívání si společných písní) a úkol zněl nacvičit si tam polskou píseň. Po dosažení komínku jsme zazpívali a poté jsme šli spát.
Další den byl v lese. Chodili jsme po lese a plnili úkoly, třeba překážkovou dráhu, paintball, schovávání před nacisty atd. Den končil opět komínkem. Další den byl nástup všech skautů a vyhlášení. Poté už jen cesta zpátky domů.Účastníci Rajdu: Uzel, Ondřej, Jiří, Martin, Šaník napsal: Šaník

sobota 21. září 2013

48 hodin bez ničeho

Vše začalo, když mě během poledního klidu Ondra ohlásil, že za 10 minut vyrážím na výzvu 48 bez ničeho. To už jsem si to za chvíli mířil do Krásenska obtěžkán jen oblečením a mikinou. Počasí mi přálo, bylo slunečno a teplo. Začal jsem uvažovat, kde bych mohl sehnat nějaké jídlo na večer. Napadl mě kamp Baldovec a tak tam začali směřovat mé kroky. Cestou jsem procházel přes již zmíněné Krásensko, Lipovec, Holštejn, či jak se ta vesnice jmenuje. Asi za 2 až 3 hodiny jsem dorazil před Baldovec, s kapsami naplněnými jablky z všudy přítomných jabloní. Zde jsem na nějakém mostě ulehl a odpočíval nějakou dobu, poslouchaje zurčení potoku. Když v tom jsem uslyšel hlasy velkého počtu lidí. Ukázalo se, podle krojů, že se jedná o skauty z Plumlova vracející se z nějaké hry. Přidal jsem se k nim a doprovodil je až k jejich táboru. Po cestě jsem jim vysvětlil mou situaci. Ani jsem to nečekal, ok, všechno jsem jim to řekl tak, aby mi sami nabídli, ale nabídli mi nocleh a jídlo. Také jse si s nimi zahrál baseball, já naprostý antisportovec jsem je všechny těžce přehrál svými homeruny, večer jsem se stal PJ u jejich dračího doupěte, dle jejich slov nejlepším, jakého kdy měli, asi to bude pravda. V noci jsem si odhlídal hlídku a šel spát. Ráno po snídani jsem jim pomohl s nachystáním slibáku. To co oni považovaly za slibák, bysme mi měli tak na opečení špekáčků, no co, jiný kraj jiný mrav. Poté jsem je opustil a vydal se dál na svou cestu, bloudil jsem od vesnice k vesnici, po cestě se zastavil okoupat na Rozstání, kde jsem také ve stejnojmenné vesnici vyžebral balíček piškotů – můj oběd. Další zastávka měly být Jedovnice, řekl jsem si, že vyzkouším turistickou trasu. Krom toho, že byla docela špatně značená, se značnou dobu spíše vzdalovala od mého cíle, nakonec se však točila správným směrem a úspěšně jsem dorazil do Jedovnic. Od jedné milé paní jsem dostal dva rohlíky, paštiku a sýr. Po této večeři jsem se vydal zpět do Kontvdovic, měli tam pěknou krytou zastávku, na které jsem si říkal, že se vyspím. Ale ono usnout v 8 nebo 9 hodin večer se prostě nedá. Tak jsem vyrazil znovu do Krásenska, kdy jsem si matně vzpomínal, že by snad mohla být taky krytá zastávka. Celou cestu mi noc byla v patách, do vesnice jsem dorazil již za tmy, ulehl jsem na mou zastávku snažíc se usnout. Ale byla na to příliš zima. Spát se nedalo. Však vzpomněl jsem si na prastaré legendy, jež pravý, že prý snad kontejner barvy modré, tj. papír, skýtal již mnohokrát přístřešek pro potulné vandráky, jako jsem byl teď i já. Za rychtou jsem našel právě jeden takovýto kontejner. Naštěstí pro mě byl dostatečně plný, aby izoloval teplo a zároveň dost prázdný abych se tam vlezl. Díky bohům, v něm naštěstí byl opravdu jen papír a karton. Takto v popelnici jsem strávil docela příjemnou noc, až na to, že jsem tam byl nechutně narvanej a zmačkanej. Ráno v 8 jsem vstal, od babičky vyzískal 2 rohlíky a kus bábovky, posnídal, a protože jsem měl ještě spoustu času, vyrazil jsem opět do Rozstáni se okoupati. Odtud již konečně do tábora, kde jsem byl vřele přivítán celým oddílem. Pokud byste se mne zeptali, zda-li bych do toho šel znova, odpověď je jasná: NIKDY! Ani né tak kvůli hladu nebo zimě, ale hlavně kvůli samotě. Samota a nuda všude, to bylo pro mne nejhorší.
Marek „Balkič“ Balko

úterý 10. září 2013

24 hodin na stromě

24 hodin na stromě je skautská výzva, při které musíte přežít 24 hodin na stromě. Na stromě musíte jíst, spát, jen na osobní potřeby máte povoleno slézt dolů. S tímhle jsem se tento rok na táboře pustil do téhle výzvy. Zprvu se to zdálo jednoduché a tak jsem to chtěl zkusit, přece jenom tuhle výzvu nikdo v oddíle neměl. Jednoho dne o dopoledním klidu, když jsem nabral dost odvahy, jsem prohlásil že tuhle výzvu chci zkusit. Měl jsem 20 minut na sbalení nejdůležitějších věcí, vzali jsme lana a věci na zabezpečení a šli jsme vyhlédnout strom. Strom jsem si našel 30 metrů nad táborem. Pěkný mohutný listnáč. Když jsem se rozhodl, že tento strom je vhodný, měl jsem půl hodiny na to, abych se umdlel na stromě. 30 minut jsem na stromě vázal lana na zajištění, na žebřík, na jídelní výtah. Po půl hodině jsem vše stihl. Potom jsem si konečně mohl odpočinout, pohodlně se usadit na větvi a rozjímat v koruně mezi stromy. Byla to krása, všude klid, sem tam se za mnou donesl nějaký zvuk z tábora, jinak mě nic až na nosiče jídla a návštěv, které se za mnou došli podívat, nerušilo. Čas utíkal rychle a ani jsem se nenadál, tak se začalo stmívat. Pomalu jsem si začal na stromě upravovat zavěšenou celtu, aby se v ní dalo ležet. Vytáhl jsem spacák, pořádně jsem se zajistil, a šel si lehnout. Leželo se tam jako v houpací síti, jen jak se setmělo mě však začali otravovat komáři. Nakonec jsem nějak usnul a probudil mě až člověk, co mi nesl snídani. Najedl jsem se a vylezl ven. Čekání na konec bylo dlouhé, byl jsem netrpěliví a těšil jsem se dolů. Až zase po obědě na polední klid pro mě došel Božetěch, který mě celou dobu pomáhal a bez jeho pomoci bych to rozhodně nezvládl, který mi řekl, že je konec času, že mohu slézt dolů. Byl to zvláštní pocit zase stát a mít pevnou půdu pod nohama, ale z celé výzvy jsem si toho dost odnesl, a byl jsem rád, že jsem se rozhodl plnit tuto výzvu.
Marek Adamec - Greyjoy

neděle 14. července 2013

Mise Son Taj

Výprava Son Taj se konala 10.-11. července 2013 a zúčastnili se jí členové oddílové rady. Hlavní cílem bylo osvobodit Johna McCaina (ukradnout vlajku cizím skautům).
Podle instrukcí jsme se přesunuli do okolí obce Bukovinka, kde stál skautský tábor. Konečně jsme si sedli, někteří upadli, a odpočívali po té dlouhé a namáhavé cestě. Najednou se za námi ozvaly výstřely a z keřů se na nás vyřítili dva nepřátelští vojáci. Byli jsme tak překvapeni, že jsme se vůbec nezmohli na odpor. Svázali nás a jednoho po druhém vyslýchali. Po 5ti minutách další šok! Vedle nás dopadla dýmovnice a znovu se ozvala střelba, při které padli nepřátelé k zemi. Naši zachránci - Ondřej a Ondřej (Šperka a Šebesta), nám rozkázali, že máme vyběhnout nahoru na kopec, kde jsme si vybudovali stanoviště (ohniště a přístřešek z celt).
Nyní nás čekala nejnáročnější část výpravy. Přesunuli jsme se ke skautskému tábořišti, a přesto, že už byla hodina po půlnoci, někteří vedoucí stále ještě nespali. Lehli jsme si proto opodál a vyčkávali jsme. Společnost nám dělali komáři, kteří nás strašně žrali. Čekali jsme a čekali… Když už začínalo svítat a na tábořišti nebyl stále klid, rozhodli jsme se k rychlé akci. Po přesunu ke stožáru,okolo kterého se neustále pohybovala hlídka, nás čekalo nemilé překvapení. Vlajka byla napevno přidělána k podstavci upevněném k zemi. Jediné naše vítězství proto bylo, že jsme stihli „ustoupit“ do bezpečí, aniž nás někdo zajal.
Po vydatném spánku jsme se s údery poledního zvonu vypravili zpět do Vyškova. Po cestě domů jsme už vymýšleli, koho přepadneme příští rok.