neděle 3. listopadu 2013

Rajd v Polsku 2013

Ve dnech 12.9 až do 16.9 se  vyškovští skauti zúčastnili polského Rajdu (závodu), který byl na téma okupace Polska. První den byla dlouhá cesta do Wyszkówa , trvala 8hodin. Jeli jsme vlakem do Přerova a tam přestoupili  na vlak  do Varšavy. Zde na nás čekali wyszkówští skauti, kteří nám poslali krásný zlatý autobus. Poté jsme dojeli do polské školy, ve které jsme spali a byli nám vysvětleny pravidla Rajdu. Vstávali jsme kolem 8 hodin, s tím že v 10 hodin jsme měli být u kostela. Jak jsme vyšli ze školy, začalo brutálně pršet a tak jsme úplně zmokli. Když jsme dorazili k wyszkówskému kostelu, šli  jsme do malého muzea, kde nám  řekli  něco o okupaci Polska. A přišel náš první úkol, měli jsme najít v muzeu 3 věci, které tam nepatří, ale bohužel jsme našli jen jednu věc. A tak nám řekli, kam máme jít.  My jsme tam šli, ale  skoro všem lidem promokly boty. Poté následovalo dalších pár úkolů: malování polské skautské kotvy na zeď, až jsme se konečně dostali do lucianské školy, ve které jsme měli přespat, ale tam nám bylo sděleno, že škola je obsazena nacisty a po 2 hodinách odpočinku nám řekli, že se máme podřizovat němcům příklad (klanět se jim, nesmět zpívat atd.) a měli jsme se dostat na polský skautský komínek (sezení skautů, zpívání si společných písní) a úkol zněl nacvičit si tam polskou píseň. Po dosažení komínku jsme zazpívali a poté jsme šli spát.
Další den byl v lese. Chodili jsme po lese a plnili úkoly, třeba překážkovou dráhu, paintball, schovávání před nacisty atd. Den končil opět komínkem. Další den byl nástup všech skautů a vyhlášení. Poté už jen cesta zpátky domů.Účastníci Rajdu: Uzel, Ondřej, Jiří, Martin, Šaník napsal: Šaník