čtvrtek 14. dubna 2011

Skautské vzdělání

K našim každodenním životům neodmyslitelně patří vzdělání. Všichni chodíme, nebo jsme chodili na základní školy, střední a někteří později i na vysoké školy, či univerzity. Ve skautingu je to podobné. Existuje nespočet kurzů, které nám pomáhají docílit jakéhosi „skautského vzdělaní“.

Rádcovský kurz
Všichni určitě známe rádcovské kurzy, kde se školí budoucí družinoví rádcové. Získávají informace o zdravovědě, bezpečnosti na družinových akcí, ale například i to, jak nachystat kvalitní program pro své svěřence. Jedním takovým kurzem se může pyšnit i naše středisko. Koná se každoročně pod názvem VRK – Vyškovský rádcovský kurz.

Čekatelský lesní kurz
Dalším typem kurzu je ČLK – čekatelský lesní kurz. Ten je určen pro starší členy skautských oddílů, kteří se podílejí na chodu celého oddílu, tedy oddíloví rádcové. Celý kurz je většinou rozdělen do tří částí. Víkendová část před letními prázdninami – tato část je zaměřena na seznámení všech účastníků, dále se zde seznamují s úkoly, které musí splnit, aby úspěšně absolvovali kurz a samozřejmě si užijí mnoho zábavy. Letní část – má většinou 10 – 14 dní a je koncipována jako klasický tábor se zaměřením na vzdělávání. Dozvídáme se něco podrobněji o zdravovědě, metodice, historii skautingu, právní stránce Junáka a mnoho dalšího. Nechybí zde i velkolepé hry, aktivity, které by jsme jinde nezažili a zážitky jsou tak silné, že nám často vydrží celý život. Víkendová část po letních prázdninách – je poslední částí ČLK, kde čekatelé (účastníci kurzu) skládají čekatelské zkoušky. Při jejich úspěšném složení si domů, krom úžasných zážitků a nových zkušeností, odvážejí i dekret a čekatelský odznak. Čekatelského lesního kurzu se z našeho oddílu zúčastnili: Martin, Modrásek, Řízek, Zavináč, Božetěch a Ondra. Letos na jeden z kurzů míří i Mira, takže mu budeme držet palce, ať ho na podzim zakončí úspěšně složenými zkouškami.

Vůdcovský lesní kurz
Tato část „skautského vzdělání“ je určena pro činovníky, kteří se podílejí na chodu celého oddílu a mají zájem třeba jednou skautský oddíl sami převzít a stát se jeho vůdcem. Je to taková vysoká škola pro aktivní členy Junáka. Kurz je velmi podobně rozdělen jako ČLK, tedy do tří částí: víkendová před letními prázdninami, letní (táborová) část a podzimní část. Opět je zakončen zkouškami – při jejich úspěšném absolvování získává činovník oprávnění vést oddíl, ale třeba i skautská tábor. Frekventati si prohlubují znalosti nabyté z čekatelských kurzů a učí se vše, co potřebují k tomu, aby vedli úspěšný skautský oddíl. Tímto kurzem se v našem oddíle mohou pyšnit Martin a Modrásek. Letos se na vůdcák chystají Závin s Řízkem, takže jim, stejně jako Mirovi, budeme držet palce.

Ondra Šperka