středa 16. července 2014

Výzva noční bdění

Hned na úvod vám nastíním, co to vlastně výzva noční bdění je? Jak už jsem v názvu napověděl, je to výzva a slovo bdění se rýmuje se slovem zdění. Noční bdění spočívá v tom, že vás v noci po náročném táborovém dni, kdy spíte a dobíjíte síly na další táborový den, vzbudí a abyste si splnili tuto výzvu. Pak už zbývá jen hodinu nespat a výzva je splněna.
To jsem vám nastínil, o co jde. Teď se však vraťme k tomu, jak jsem noční bdění plnil já. Zapomněl jsem říct, jak si vedoucí ověří, jestli jste nevzbudili souseda a nešli hrát karty? Je to jednoduché, budou na vás blikat baterkou, a jestli nespíte tak bliknutím odpovíte.
Ale to jsem znovu odbočil od toho, jak jsem výzvu plnil já. Roli toho co výzvu plní jsem hrál já -Průzkumník, v roli toho blikače byl Ondřej. Představil jsem účinkující, přistupme k ději. Ze začátku to šlo pěkně. Bliknutí, zapnu baterku pro odpověď. I po druhé to tak šlo. Potom to však tak hladce nešlo. Žádné bliknutí, jen moje odpověď. Teda jestli to byla odpověď. Pak se událo, co nikdo z těch, co v noci bděli, nečekal, protože se nakonec ukázalo, že jediný kdo byl v táboře vzhůru, jsem byl já, ale to už moc předbíhám.
To, co nikdo nečekal, byli koňáci, tedy lidé kteří byli na ranči. Pravděpodobně měli nějakou oslavu, přehnali to s pitím a začali tam vyvádět nějaké nekalosti. Doufal jsem, že jim někdo řekne, ať odejdou, jenže to se bohužel nestalo. A tak jsem byl postaven před velké rozhodnutí: jít ven, říct jim ať odejdou a porušit tím výzvu, nebo zůstat ve spacáku, počkat až odejdou a splnit výzvu. Nakonec jsem se rozhodl pro mě pohodlněji, zůstal jsem ve spacáku a vyčkával na jejich odchod.
Když odešli, překonal jsem se, vylezl ze spacáku a šel zjistit, co se vlastně stalo. Nejprve jsem prozkoumal hangár- ani noha, ani ruka. Tak jsem se podíval do Ondřejova stanu a on si tam klidně spal ve spacáku. Vzbudil jsem ho a šli jsme zpět do hangáru, kde jsme zjistili, jak dlouho si Ondra přispal, že to byla už hodina, takže jsem splnil výzvu a že je třeba vzbudit dalšího člena 2. Oddílu na noční hlídku. Bezmyšlenkovitě a v trenkách jsem se dobelhal do svého stanu, nechtělo se mi o tom přemýšlet jako teď, vždyť byl přede mnou další náročný táborový den.

Zapsal Průzkumník