neděle 11. listopadu 2012

Běloruský sen 17. 11.

Ke Dni boje za svobodu a demokracii budeme v sobotu 17. 11. v 16:00 v Knihovně Karla Dvořáčka promítat film Běloruský sen. Po hodinovém dokumentu bude následovat debata s Bělorusem Jegorem Ivaškem, který studuje v Česku.

země s nejtvrdší KGB z postsovětského bloku
poslední diktatura v Evropě
odnětí svobody za názor
představitelé opozice vražděni a zavíráni
stát s absencí parlamentu
jediný režim v Evropě, kde se trestá smrtí
dennodenní porušování lidských práv
desítky politických vězňů
hluboká hospodářská krize
Bělorusko. Malebná země lesů a jezer.

„Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.“
řekl Václav Havel - jedna z vůdčích osob listopadových událostí v devětaosmdesátém.

Nezavírejte oči před totalitními praktikami, jež porušují lidská práva. Přijděte v sobotu při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii nahlédnout do země těch, kterým se projevit vlastní názor často nevyplácí. Do země, kterou přitom máme takřka za humny.

Film Běloruský sen, který budeme promítat, mimo jiné pojednává o nedávných zfalšovaných volbách a následných krvavě potlačených demonstracích. Pro účely veřejných projekcí jej zapůjčila humanitární organizace Člověk v tísni. Pořádá Knihovna Karla Dvořáčka a Junák Vyškov.